Politikken

Herfølge, marts 2019

Denne politik for skærme i klasserummet er udformet af eleverne i 9.klassetrin på Holmebækskolen i Herfølge

Brug den som den er – eller som udgangspunkt for en snak med lærere, forældre og elever om hvad en rimelig skærmpolitik for eleverne er.

Hent politikken som word-dokument og arbejd videre med den selv

§1 Politikken gælder for:

Både elever og deres lærere på 8. klassetrin.

Vi foreslår dog at den bruges for alle elever i udskolingen.

§2 Politik for mobiltelefoner:

Mobiltelefonen skal som udgangspunkt være slukket og placeret i tasken så snart timen er begyndt og hele timen igennem, medmindre læreren giver besked om noget andet.

§3 Politik for computere:

Computeren skal som udgangspunkt være i skabet/tasken eller på bordet og være lukket, fra timens begyndelse og hele timen igennem, med mindre læreren giver besked om at åbne den. I timerne må computeren kun bruges til skolearbejde.

§4 Undtagelser:

Hvis eleven afventer et vigtigt opkald, må mobiltelefonen efter aftale med læreren være åben. Samme regel gælder for lærerne.

§5 Konsekvenser:

Ved overtrædelse 1. gang: Eleven får en advarsel

Ved overtrædelse 2. gang: Inddragelse af mobilen eller computeren resten af timen indtil frikvarteret

Ved overtrædelse 3. gang: Inddragelse resten af dagen, hvorefter den kan afhentes på kontoret efter skoletid.

Ved overtrædelse 4. gang: Inddragelse resten af dagen, hvorefter forældrene skal afhente den på kontoret.

§6 Særlige aktiviteter ved skolestart:

Første uge efter sommerferien er 100% mobilfri, for elever og lærere.