Lærerne bag projektet

Kære kolleger

Tilbage i juni 2018 påbegyndte vi sammen med adfærdspsykolog Cand. Psych. Anders Colding-Jørgensen et projektforløb med skolens nuværende 9. klasser om brug af digitale medier. Vi er nu nået så langt i processen, at eleverne ud fra egne erfaringer har udarbejdet politikker på området, som skal være gældende for Holmebækskolens 8. årgang fra skoleåret 2019/2020.

Baggrunden for arbejdet med projektet var at give eleverne en bedre forståelse af, hvordan sociale medier distraherer dem i deres hverdag, såvel i skoletiden som i fritiden. Omfattende forskning viser, at multitasking endnu ikke er blevet en reel menneskelig mulighed. Fordybelse, koncentration, nærvær og omhu er stadig afgørende parametre for, at kunne dygtiggøre sig og tilegne sig analytiske kompetencer.

Ved projektets opstart var eleverne overbeviste om, at de fuldt ud mestrede multitasking. Via forskellige øvelser i processen har eleverne nu erfaret og konkluderet, at de overvurderede deres egne evner til at multitaske, og at det ikke er muligt at have opmærksomheden rettet mod flere ting på én gang. Fragmenteret opmærksomhed er ødelæggende for optimalt udbytte af fx undervisning.

Vi håber, at I vil kunne bruge elevernes arbejde og de politikker, de har formuleret, som udgangspunkt for en dialog med jeres elever om, hvordan en politik for mobiltelefoner og computere kan se ud på jeres skole.

Vi har læst følgende bøger og ladet os inspirere til arbejdet med projektet. Håber I vil finde dem lige så inspirerende.

  • Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks (2018): Hvordan bliver vi digitalt dannede? Informations Forlag
  • Jesper Balslev (2018): Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
  • Bent Meier Sørensen (2018): Skærmens magi – At træne modstandskraften i en digital tid. Kristeligt Dagblads Forlag

God arbejdslyst

De bedste hilsner

Ida Hegner og Joan Pedersen

Lærere på Holmebækskolen i Herfølge

Se politikken her